Koniec z ubezpieczeniem pomostowym? Kredyt hipoteczny będzie tańszy. Sprawdź, dlaczego!

Nowe zasady ubezpieczenia pomostowego. Czy klienci odzyskają pieniądze?

17 września 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym, która zmienia zasady związane z płaceniem za ubezpieczenie pomostowe. To ogromna szansa dla kredytobiorców hipotecznych, aby odzyskać pieniądze. Jednak czym tak naprawdę jest ubezpieczenie pomostowe? Kto, kiedy i przede wszystkim – ile za nie płaci? Na zadane pytania odpowiedziałem w najnowszym materiale, w którym poruszam także kwestie korzyści i długofalowych zagrożeń związanych z nowymi zasadami wynikających z nowelizacji.

Witam Cię w Pewnym Miejscu. Nazywam się Adrian Sawicki i na co dzień pomagam moim klientom uzyskać najlepszy kredyt hipoteczny i inwestować w nieruchomości bezpiecznie, krok po kroku.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniu pomostowym

Ubezpieczenie pomostowe to takie ubezpieczenie, które płaci klient, ale to bank ma prawo z niego skorzystać na wypadek, gdyby wpis hipoteki do czwartego działu księgi wieczystej się nie dokonał. Gdy podpisujemy umowę o kredyt hipoteczny, bank wypłaca pieniądze, ale tak naprawdę nie ma żadnej pewności, bo należy jeszcze poczekać, aż sąd dokona wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Tytułowe ubezpieczenie pomostowe to więc nic innego jak zabezpieczenie banku do czasu dokonania przez sąd odpowiedniego wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Do tej pory składki za pomostowe płacili klienci, jednak nowelizacja ustawy z 17 września to zmieniła. Skąd ta zmiana i dlaczego? Otóż sęk w tym, że na wpis hipoteki w zależności od miasta czasem czeka się kilka tygodni, a czasem nawet kilka, kilkanaście miesięcy. Problem polega na tym, że przez cały ten czas klienci musieli płacić pieniądze na poczet ubezpieczenia pomostowego. To, ile dokładnie musieli płacić, zależy oczywiście od konkretnego banku, rozstrzał jest dosyć znaczny.

Najłagodniej do sprawy podchodzi ING, gdzie ubezpieczenie kosztuje 0,05% w skali roku od kwoty kredytu. Czyli, jeżeli mamy kredyt na 300 000 zł na 30 lat to tak naprawdę co miesiąc do marży doliczane jest około 12 zł. I tak do czasu aż hipoteka nie zostanie wpisana do księgi wieczystej. Drugi z kolei bank, Pekao SA liczy sobie 0,6%, kolejny, PKO BP – 0,9%, a cała reszta jeszcze więcej, bo 1%, 1,2% czy 1,5%. Te 1,5% doliczone do marży w skali roku przy kredycie 300 000 zł to jest jakieś 330 zł co miesiąc. Najwyższe oprocentowanie ubezpieczenia pomostowego narzucił Alior Bank, bo aż 2,5%, czyli znów opierając się na przykładzie kredytu na 300 000 zł rozłożonego na 30 lat, miesięczna kwota doliczana do raty to 557 zł. Na szczęście z dniem 17 września 2022 roku zasady związane z ubezpieczeniem pomostowym się zmieniły. Czy to oznacza, że ubezpieczenia tego już nie będzie?

Co dokładnie zmieniło się od 17 września 2022 roku i dla kogo?

W nowelizacji ustawy możemy przeczytać:

Art. 1. ”W ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 i 2320 oraz z 2022 r. poz. 872 i 1488) w art. 29 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

5a. W przypadku udzielenia kredytu hipotecznego, umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu hipotecznego, związany z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej, ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej.”

Oznacza to, że banki w dalszym ciągu mogą w umowach kredytowych zapisywać ubezpieczenie pomostowe oraz obciążać tymi kosztami kredytobiorców. Jednak w nowelizacji czytamy dalej:

“5b. Dodatkowy koszt kredytu hipotecznego, o którym mowa w ust. 5a, podlega zwrotowi konsumentowi lub zaliczeniu na poczet spłaty kredytu hipotecznego po dokonaniu wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej, na warunkach określonych umową o kredyt hipoteczny.”

Z tego fragmentu dowiadujemy się przede wszystkim, że nowelizacja nie dotyczy kredytów inwestycyjnych dla firm, a jedynie kredytów hipotecznych udzielonych konsumentom. Sam zapis oznacza, że ubezpieczenia nadal będą funkcjonowały, banki nadal będą mogły obciążać opłatami kredytobiorców, ale po dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej, pieniądze te będą musiały zostać zwrócone lub zaliczone na poczet spłaty kredytu.

Niektóre banki, w tym PKO BP czy mBank, nie chcąc tracić czasu na przeliczanie nadpłat lub zwrotów, już teraz znoszą obowiązek płacenia składek ubezpieczenia pomostowego
przez klienta.

A od kiedy i dla kogo dokładnie są te zmiany? Jak czytamy dalej w nowelizacji:

Art. 3. “Przepisy art. 29 ust. 5a i 5b ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie do:

1) umów o kredyt hipoteczny zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”

Ustawa weszła w życie w dniu 17 września 2022 roku. Jeżeli więc teraz lub w przyszłości będziesz podpisywał nową umowę o kredyt hipoteczny, wówczas nowe przepisy będą cię obowiązywać. Dalej czytamy:

“2) umów o kredyt hipoteczny zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie dokonano wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.”

To znaczy, że jeżeli podpisałeś swój kredyt hipoteczny wcześniej, np. w sierpniu, lipcu lub czerwcu i nie masz jeszcze dokonanego wpisu, a jedynie wzmiankę w czwartym dziale księgi wieczystej (co można sprawdzić logując się do ksiąg wieczystych na www.ekw.ms.gov.pl), zmiany przepisów również cię dotyczą i bank będzie musiał oddać ci pieniądze, o czym mówi ustawa:

“2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwrot konsumentowi dodatkowego kosztu kredytu hipotecznego lub zaliczenie na poczet spłaty kredytu hipotecznego następuje w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.”

“Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 17 sierpnia, a 30 dni upłynęło 17 września, więc od tego dnia funkcjonuje.

Jakie korzyści dla klientów niosą ze sobą zmiany związane z pomostowym?

Najważniejsza korzyść dla konsumentów nasuwa się sama – kredyty hipoteczne będą tańsze, bo pozbawione kosztów związanych z ubezpieczeniem pomostowym. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, w której przenosimy kredyt hipoteczny z jednego banku do drugiego, dlatego, że drugi bank również będzie wymagał ubezpieczenia pomostowego.

Pamiętajmy jednak, że na dzień dzisiejszy warto wykorzystać wakacje kredytowe i dopiero wtedy myśleć o ewentualnym przenoszeniu kredytu. O wakacjach kredytowych więcej przeczytacie we wcześniejszych wpisach – Wakacje kredytowe 2022: Argumenty za i przeciw, Jak złożyłem wniosek o wakacje kredytowe.

Niewątpliwą korzyścią wynikającą z opisywanych zmian jest także swego rodzaju likwidacja nierówności związanych z tym, że czas wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest różny w zależności od danego miasta. W Gdyni może trwać to 3 lub 4 miesiące, w Gdańsku nawet 6 czy 8 miesięcy, a w Łodzi czy w jakimś mniejszym mieście krócej, na przykład miesiąc. To, przez jaki okres klient musiał płacić pomostowe było więc zupełnie niezależne od niego i często, mimo prób, nie udawało się w żaden sposób przyspieszyć dokonania wpisu do księgi.

A co z zagrożeniami?

Widzę jedno zagrożenie, które jest jednak pośrednie i dosyć odległe. Na pewno przygotuję o tym osoby materiał, ale słowem wstępu – wyobraźmy sobie sytuację, w której przychodzi chłopak do swojego ojca i prosi go o pożyczenie samochodu. Ojciec się zgadza, ale stawia warunek, że chłopak musi wykupić ubezpieczenie dodatkowe na czas jego wyjazdu. Jeżeli nic się nie stanie – wszystko w porządku, a jeśli coś się stanie, to ubezpieczenie pokryje ewentualne koszty, więc ojciec nie będzie musiał wykładać z własnej kieszeni.

Jak wyglądałaby ta sytuacja w nawiązaniu do opisanej wyżej nowelizacji ustawy? Chłopak prosi ojca o pożyczenie samochodu. Ojciec się zgadza pod warunkiem, że chłopak wykupi ubezpieczenie – jeśli coś się stanie, to ubezpieczenie to pokryje, ale jeśli nic się nie stanie, to ojciec odda chłopakowi pieniądze za ubezpieczenie.

Zmierzam do tego, że te pośrednie zagrożenie związane jest z repolonizacją banków, bo coraz więcej banków dostaje w kość i dostawać będzie coraz bardziej. Może być tak, że z czasem najsłabsi odpadną i zostaną przejęci przez silniejszych.

A ty co o tym myślisz? Podziel się swoją opinią i daj znać, jakie tematy najbardziej cię interesują.