Bezpieczny Kredyt 2% w pigułce, czyli wszystko co musisz wiedzieć

Do tej pory nie publikowałem żadnych informacji dotyczących programu Bezpieczny Kredyt 2%, ponieważ nie mieliśmy jeszcze pewności, jak tak naprawdę miałby on wyglądać. Dziś znamy więcej szczegółów. Proces legislacyjny programu już się rozpoczął i mamy projekt ustawy.

W tym wpisie opowiem Ci o tym, co dokładnie ten projekt obejmuje. Warto pamiętać, że wciąż jest to tylko projekt i jeszcze wiele może się w nim zmienić. Jeśli planujesz skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%, najbliższe miesiące powinieneś przeznaczyć na solidne przygotowania do złożenia wniosku. Jak możemy się domyślać, chętnych będzie bardzo dużo w stosunku do dostępnej puli dofinansowań. 

Witam Cię w Pewnym Miejscu. Nazywam się Adrian Sawicki i na co dzień pomagam moim klientom uzyskać najlepszy kredyt hipoteczny i inwestować w nieruchomości bezpiecznie, krok po kroku.

Bezpieczny Kredyt 2% a cel kredytowania

Informacji szukać należy przede wszystkim w projekcie Ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dn. 31 stycznia 2023 r. oraz w Ustawie z dn. 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, do której ww. projekt wielokrotnie się odwołuje. W tym wpisie i w powyższym filmie zebrałem wszystkie najważniejsze informacje w całość po to, abyś mógł po nie sięgnąć w każdej chwili. I to bez konieczności szukania odpowiedzi w dwóch różnych dokumentach. 

Co możemy sfinansować Bezpiecznym Kredytem 2%?

Rodzinny kredyt mieszkaniowy i bezpieczny kredyt  2% mogą zostać udzielone w celu pokrycia całości albo części wydatków służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego kredytobiorcy, ponoszonych w związku z: 

 • budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;
 • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
 • stanowiących wkład budowlany.

Bezpieczny Kredyt 2% może zostać udzielony do dnia 31 grudnia 2027 roku. Czyli program wejdzie w życie w 2023 i będzie kontynuowany w 2025, 2026 oraz 2027 roku. 

Kto może korzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%?

W dniu udzielenia Bezpiecznego Kredytu 2% osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiadają i przed tym dniem nie posiadały:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
 • nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
 • Kredytobiorca nie ukończył 45 lat,  
 • nie jest stroną umowy innego kredytu hipotecznego udzielonego w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Oczywiście są i wyjątki. 

Wyjątek I. Masz więcej niż 45 lat

Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a (Kredytobiorca nie ukończył 45 lat) uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy bezpieczny kredyt 2% udzielany jest wspólnie obojgu prowadzącym gospodarstwo domowe, a 45 lat nie ukończył wyłącznie jeden z nich.

Wyjątek IIA. Masz nieruchomość, którą pozyskałeś w drodze dziedziczenia

Warunek, o którym mowa …, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy posiadają lub posiadały łącznie prawo własności jednego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego: 

 • w udziale nie wyższym niż 50% i nabyte w drodze dziedziczenia, jeżeli:
  • nie zamieszkują w tym lokalu albo domu od co najmniej 12 miesięcy lub 
  • kredyt jest udzielany w celu nabycia pozostałych udziałów 

Wyjątek IIB. Katastrofa żywiołowa lub budowlana

 • wyłączonego z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną albo skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu.

Ile można wziąć kredytu?

Kwota Bezpiecznego Kredytu 2% nie może przekroczyć:

 • 500 000 zł 
 • albo 600 000 zł w przypadku gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Nie możemy pominąć kwestii ewentualnego wkładu własnego, który został obwarowany limitem:

Rodzinny kredyt mieszkaniowy i Bezpieczny Kredyt 2% są udzielane bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym kredytobiorcy nie wyższym niż 200 000 zł; 

W przypadku, gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie nieruchomość …. Bezpieczny Kredyt 2% może zostać udzielony bez spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, jeżeli łączna wysokość tego wkładu i tego kredytu nie przekracza 1 000 000.

Jak mamy to rozumieć?

 • Jeśli jesteś singlem i nie posiadasz dziecka, możesz otrzymać 500 000 zł w ramach Bezpiecznego Kredytu 2% i dołożyć do nieruchomości max. 200 000 zł wkładu własnego (w sumie 700 000 zł)
 • Małżeństwo (z dzieckiem lub bez) może natomiast otrzymać 600 000 zł i dołożyć max. 200 000 zł, a więc w sumie na nieruchomość mogą przeznaczyć 800 000 zł. 
 • Co w przypadku, gdy to samo małżeństwo ma już działkę, a nawet rozpoczęło na niej budowę i dopiero wtedy zawnioskowało o Bezpieczny Kredyt 2%? Małżeństwo może otrzymać 600 000 zł, ale działka i wartość rozpoczętej budowy nie mogą łącznie przekroczyć 400 000 zł.

Co z oprocentowaniem i wysokością rat?

W okresie objętym dopłatami do rat stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest: 

 • okresowo stała;
 • ustalana na okres 60 miesięcy.

Art. 9b. 1. Dopłaty obejmują pierwszych 120 miesięcznych rat bezpiecznego kredytu 2%. Objętą dopłatą ratę obniża się o kwotę tej dopłaty.

W okresie objętym dopłatami do rat stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest: 

 1. W okresie objętym dopłatami do rat spłata części kapitałowej bezpiecznego kredytu 2% następuje w częściach równych. Chodzi o raty malejące 
 2. Po wygaśnięciu dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%, spłata tego kredytu następuje w ratach równych, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty. Mowa o ratach równych

Bezpieczny Kredyt 2% - jak obliczyć wysokość dopłaty?

Wysokość dopłaty do raty Bezpiecznego Kredytu 2% oblicza bank kredytujący, zgodnie z podanym wzorem. W tym miejscu odsyłam cię do filmu na YouTube, w którym dokładnie to wyjaśniłem. Znajdziesz w nim przykładowe wyliczenia wysokości rat oraz dopłat a także informacje o tym, kto będzie musiał oddać ewentualne dopłaty. 

Pamiętaj, że kolejne miesiące będą kluczowym okresem, aby dobrze przygotować się do wnioskowania o Bezpieczny Kredyt 2%. Bez obaw, przejdziemy przez to razem. Jeśli jeszcze nie miałeś do czynienia z tematem kredytu hipotecznego, podzielę się z tobą swoim doświadczeniem. Pokażę ci, co można zrobić już dziś, aby zwiększyć swoją szansę na otrzymanie kredytu z rządowym dofinansowaniem. Zacznij od wpisu, z którego poznasz 6 zasad budowania dobrej historii kredytowej. Po więcej śledź kanały Pewne Miejsce, a wtedy żaden nowy materiał cię nie ominie.