Jak wyczyścić BIK i czy na pewno warto to robić?

Ocena punktowa BIK to obowiązkowy etap badania zdolności i wiarygodności kredytowej. To, czy otrzymamy pozytywną decyzję kredytową zależy od wielu czynników, a jednym z nim jest właśnie scoring. Z tego wpisu dowiesz się, czym jest scoring, co zrobić, aby był jak najwyższy i w końcu — kiedy i jak wyczyścić BIK?

Jak działa ocena punktowa BIK?

Ocena punktowa nazywana również scoringiem to proces używany przez instytucje bankowe do oceny ryzyka kredytowego potencjalnych klientów. Jest to metoda, która pozwala ocenić zdolność kredytową danej osoby na podstawie różnych czynników.

Do wyliczenia scoringu stosuje się specjalny wzór matematyczny. Cały ten proces polega na tym, aby porównać nas do klientów, którzy posiadają już kredyt. Im bardziej nasza sytuacja przypomina profil osób terminowo regulujących zobowiązania, tym wyższą ocenę otrzymamy.

Warto zaznaczyć, że choć ocena punktowa BIK wspomaga instytucje finansowe w ocenie ryzyka kredytowego, nie jest to jedyny czynnik brany pod uwagę. Trzeba pamiętać, że banki mogą stosować różne modele oceny punktowej i akceptować zróżnicowane poziomy ryzyka w kontekście różnych produktów.

Proces obliczania oceny punktowej BIK opiera się na informacjach przekazywanych do BIK przez banki i SKOK-i. Wynik jest generowany, jeśli regularnie spłacamy co najmniej jeden kredyt przez ostatnie sześć miesięcy.

Ocena punktowa może przyjmować wartości od 0 do 100. Im większa liczba punktów, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy terminowo regulować swoje zobowiązania.

Co wpływa na scoring?

Czynniki wpływające na ocenę punktową to:

Terminowość płatności — to, czy spłacamy swoje kredyty bez opóźnień, ma kluczowe znaczenie. Im szybciej regulujemy zobowiązania, tym większa szansa na poprawę naszej oceny punktowej.

Korzystanie z kredytów i kart kredytowych — ważne jest, w jakim stopniu korzystamy z kart kredytowych czy limitach w koncie. Jeśli często maksymalnie wykorzystujemy dostępne środki, jest to postrzegane jako ryzykowne zachowanie i może wpłynąć negatywnie na nasz scoring. Limity obniżają naszą ocenę, dopóki nie zostaną spłacone. Umiarkowane wykorzystanie limitów ma korzystny wpływ na ocenę punktową.

Wnioskowanie o kredyty — częstotliwość składania wniosków o kredyt w ciągu ostatnich 12 miesięcy ma znaczenie. Jeśli w krótkim okresie staramy się o wiele kredytów i otrzymujemy decyzje odmowne, jest to uważane za ryzykowne zachowanie i może obniżyć naszą ocenę punktową. Ważne jednak, aby wiedzieć, że wnioski o ten sam rodzaj produktu bankowego złożone w krótkim odstępie czasowym (do 14 dni) są traktowane jako jedno zapytanie kredytowe, co pozwala porównać oferty bez wpływu na ocenę punktową.

Doświadczenie z kredytami — okres, przez jaki korzystamy z kredytów, ma znaczenie. Im dłuższa jest historia terminowej spłaty kredytów, tym lepiej, ponieważ wskazuje na niższe ryzyko kredytowe. Minimum 6 miesięcy to zazwyczaj wymagany okres.

Pamiętajmy, że nasza ocena punktowa jest dynamiczna i może się zmieniać w zależności od naszego zachowania finansowego. Regularna terminowa spłata kredytów i umiarkowane korzystanie z dostępnych środków to klucz do utrzymania dobrej oceny punktowej.

Jak sprawdzić swój raport BIK?

Wystarczy pobrać Raport BIK. Jeżeli mamy historię kredytową w BIK, warto skorzystać z Raportu BIK, aby poznać swoją ocenę punktową. Raport ten dostarczy nam kluczowych wyjaśnień na temat interpretacji uzyskanej liczby punktów i wskaże, jakie aspekty miały wpływ na Twój scoring. 

Czy można wyczyścić BIK?

Są tylko 3 sytuacje, kiedy możemy złożyć wniosek o usunięcie lub korektę danych w BIK

  1. Chcemy odwołać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym (możemy to zrobić tylko w przypadku, jeśli w spłacie nie było opóźnień większych niż 60 dni).
  2. Minęło 5 lat od spłaty problematycznego kredytu i  chcemy mieć pewność, że nie jest on już brany pod uwagę przy ocenie naszej historii kredytowej.
  3. Zauważyliśmy w naszej historii kredytowej jakieś nieprawdziwe lub nieaktualne informacje i chcemy je skorygować.

Nie zawsze zatem możemy usunąć dany wpis z BIK. Warto się także zastanowić, kiedy nie powinniśmy tego robić. Jeśli historia naszego kredytu jest dobra, bo spłacaliśmy raty w terminie, usunięcie takiego kredytu z raportu może wręcz skutkować obniżeniem naszego scoringu. 

Jak wyczyścić BIK?

Wniosek o korektę lub usunięcie danych składamy w instytucji finansowej, która przekazała te dane do BIK. BIK wprowadza zmiany tylko na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku otrzymanego od tej instytucji. Jeśli więc chcemy usunąć informacje o kredycie konsumenckim, wziętym w banku X, to musimy się zgłosić do tego właśnie banku. Odpowiedni wniosek możemy wysłać na adres siedziby firmy lub zanieść do dowolnego oddziału w naszym mieście. 

Co powinien zawierać wniosek? Przede wszystkim dane wnioskującego, dane banku, a także informacje o umowie kredytowej, której dane chcemy usunąć z BIK (najlepiej nr umowy oraz datę zawarcia). Kliknij tutaj, aby pobrać przykładowy wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. Wydrukuj go, wypełnij i czytelnie podpisz, a następnie wyślij na adres siedziby banku lub zanieś do najbliższego oddziału w Twoim mieście.